Kiedy należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą?

Inwentaryzacja przyrodnicza konieczna jest przy niemal każdej inwestycji. Polega na zbadaniu, jaka fauna i flora występuje na danym obszarze, a co najważniejsze – które gatunki objęte są ochroną. Kiedy trzeba wykonać taką dokumentację?

Inwentaryzacja przyrodnicza – co to jest?

Inwentaryzacja przyrodnicza, chcąc opisać ją najprościej, jak tylko się da, oznacza spis wszystkich elementów przyrody, które występują na danym obszarze. Obowiązuje od 2016 roku, kiedy w życie weszły przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko. Inwentaryzacja przyrodnicza potrzebna jest niemal przy każdej inwestycji. Dotyczy nie tylko fauny i flory, ale wszystkich elementów przyrodniczych, jakie występują na danym obszarze. Umożliwia to wskazanie wpływu inwestycji na przyrodę. Po przeprowadzeniu takich analiz, określa się działania zabezpieczające ochronę gatunków.

Co wchodzi w skład inwentaryzacji przyrodniczej?

W skład dokumentacji wchodzi analiza poszczególnych elementów środowiska. Dopiero wizyta na danym terenie i opisanie fauny, flory oraz elementów przyrody nieożywionej daje pełny obraz i skutkuje opracowaniem całościowej i kompletnej inwentaryzacji.

Inwentaryzacja flory

Działania rozpoczyna się od analizy fitosocjologicznej i stworzenia map florystycznych. Dzięki temu określa się, jakie gatunki znajdują się na danym terenie i które z nich są pod ochroną. Występującą roślinność opisuje się podając jej rodzaje.

Inwentaryzacja fauny

Specjaliści od ptaków, ssaków, gadów, ryb i bezkręgowców muszą udać się na wyznaczony teren i dokładnie opisać odnalezione tam gatunki. Przyjmuje się, że najlepszą porą to wykonania inwentaryzacji fauny jest wczesna wiosna, do lata. Niemniej jednak warto powtórzyć badania w innych porach roku.

Inwentaryzacja przyrody nieożywionej

Oprócz fauny i flory, konieczne jest także sprawdzenie elementów przyrody nieożywionej. Należą do niej źródła, koryta rzek, wodospady, skały, kamieniołomy.

O tym, ile kosztuje inwentaryzacja przyrodnicza i z czego dokładnie się składa, przeczytasz na stronie: https://eko-bydgoszcz.pl/inwentaryzacja-przyrodnicza/.

Kiedy potrzebna jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Ten rodzaj dokumentacji konieczny jest przy wielu różnych inwestycjach. Należą do nich nie tylko domy czy drogi. Inwentaryzacja przyrodnicza jest potrzebna również przy takich inwestycjach jak:

  • drogi ekspresowe
  • modernizacja budynków
  • termoizolacja budynków
  • siedliska przyrodnicze
  • linie energetyczne
  • modernizacja terenów zieleni
  • inwentaryzacja gminy
  • farmy wiatrowe
  • farmy fotowoltaiczne.

Przygotowanie takiej inwentaryzacji należy zlecić doświadczonym i wykwalifikowanym ekspertom. Konieczne jest wykształcenie w kierunku nauk przyrodniczych. Należą do nich m.in.: ornitologia, dendrologia, ichtiologia, entomologia, teriologia, herpetologia, entomologia, chiropterologia. W celu opracowania inwentaryzacji przyrodniczej konieczne jest przeprowadzenie działań w terenie – nie można zrobić tego zdalnie.

W praktyce inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna za każdym razem, gdy inwestycja obejmuje prowadzenie działań na terenie zielonym. Zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace, trzeba zgromadzić dokumentację i stosowne pozwolenia dotyczące zagospodarowania przestrzeni.