Kiedy przycinamy drzewka owocowe?

drzewko owocowe

Drzewka owocowe należy przycinać w celu poprawienia ich kondycji, zwiększenia plonów oraz ukształtowania korony. Przycinanie drzewek owocowych jest zabiegiem ważnym, ale nie należy przesadzać z jego częstotliwością.

Najlepszym momentem na przycinanie drzewek owocowych jest zimowy okres spoczynku roślin. Wtedy bowiem drzewka są w stanie bezlistnym, co umożliwia dokładniejsze przycinanie i lepsze zobaczenie całej korony. Przycinanie drzewek owocowych jest szczególnie ważne u młodych roślin, które należy formować od samego początku ich wzrostu.

Oprócz przycinania w okresie zimowym, drzewka owocowe można również przycinać wczesną wiosną, tuż przed rozpoczęciem wegetacji. Wtedy należy jednak uważać, aby nie uszkodzić pąków wydających nowe liście i pędy.

Przycinanie drzewek owocowych polega na usuwaniu przesuszonych, chorych, zdeformowanych lub zbyt gęstych gałęzi. Ważne jest, aby ciąć płytko nad oczkiem wzrostu, w odległości około 5 mm od niego. W ten sposób umożliwimy roślinie lepsze gojenie się ran po cięciu oraz uzyskamy nowe, młode pędy, które będą intensywnie rosły i owocowały.

Drzewka owocowe należy przycinać także w trakcie wegetacji, usuwając przekwitłe kwiaty oraz słabe pędy. W ten sposób roślina będzie lepiej prosperować i dawać lepsze plony.

Podsumowując, przycinanie drzewek owocowych jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który należy wykonywać odpowiednio do gatunku i wieku rośliny.

Dlaczego należy przycinać drzewka owocowe?

Przycinanie drzewek owocowych jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który ma wiele korzyści dla rośliny. Oto kilka powodów, dla których warto przycinać drzewka owocowe:

 1. Poprawa kondycji rośliny – przycinanie pozwala usunąć przesuszone, choroby, zdeformowane lub zbyt gęste gałęzie, co pozwala drzewku lepiej prosperować.
 2. Zwiększenie plonów – przycinanie pozwala roślinie skupić swoje siły na wzroście nowych, młodych pędów, które będą intensywnie rosły i owocowały.
 3. Ukształtowanie korony – przycinanie pozwala nadać drzewku pożądany kształt korony oraz zapewnić dobre nasłonecznienie wszystkim gałęziom.
 4. Zabezpieczenie przed chorobami i szkodnikami – usuwając chorobliwe lub uszkodzone gałęzie, zapobiegamy rozprzestrzenianiu się chorób oraz unikamy ataków szkodników.
 5. Poprawa jakości owoców – przycinanie pozwala skupić siły drzewka na wzroście młodych pędów, co przekłada się na lepszą jakość owoców.

Przycinanie drzewek owocowych jest ważne dla ich prawidłowego rozwoju i dobrego owocowania. Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzać z częstotliwością przycinania i stosować odpowiednie techniki cięcia, aby nie uszkodzić rośliny.

Jak prawidłowo przycinać drzewka owocowe?

Przycinanie drzewek owocowych wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby nie uszkodzić rośliny i przynieść jej korzyści. Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo przycinać drzewka owocowe:

 1. Przycinaj w odpowiednim momencie – najlepszym momentem na przycinanie drzewek owocowych jest zimowy okres spoczynku roślin lub wczesna wiosna, tuż przed rozpoczęciem wegetacji. W trakcie wegetacji można również przycinać przekwitłe kwiaty oraz słabe pędy.
 2. Używaj ostrych narzędzi – do przycinania drzewek owocowych należy używać ostrych nożyc lub sekatury, aby łatwiej i precyzyjniej ciąć gałęzie.
 3. Ciąć płytko nad oczkiem wzrostu – ważne jest, aby ciąć płytko nad oczkiem wzrostu, w odległości około 5 mm od niego. W ten sposób umożliwisz roślinie lepsze gojenie się ran po cięciu oraz uzyskasz nowe, młode pędy.
 4. Uszczypnij pąki wzrostu – przycinając drzewka owocowe wczesną wiosną, warto uszczypnąć pąki wzrostu, aby roślina skupiła siły na wzroście mocnych pędów.
 5. Nie przesadzaj z przycinaniem – pamiętaj, aby nie przesadzać z częstotliwością przycinania, ponieważ może to osłabić roślinę i zmniejszyć jej plony.

Aby prawidłowo przycinać drzewka owocowe, należy używać ostrych narzędzi, ciąć płytko nad oczkiem wzrostu oraz dostosować częstotliwość przycinania do potrzeb rośliny. Ważne jest również, aby przycinanie wykonywać w odpowiednim momencie.

Jak zabezpieczyć drzewko po przycięciu gałęzi?

Po przycięciu gałęzi drzewko owocowe może być narażone na ataki chorób lub szkodników. Aby zabezpieczyć roślinę po przycięciu gałęzi, warto zastosować następujące środki ostrożności:

 1. Posmaruj rany po cięciu środkiem grzybobójczym lub odstraszającym szkodniki – taki środek pomoże zapobiec infekcjom oraz odstraszy szkodniki, które mogłyby wgryźć się w rany po cięciu.
 2. Owinij rany po cięciu taśmą izolacyjną lub specjalnym plastrem – taśma lub plaster pomogą utrzymać wilgoć w ranach i przyspieszyć proces gojenia.
 3. Zabezpiecz drzewko przed mrozem – jeśli przycinasz drzewko zimą, pamiętaj o zabezpieczeniu go przed mrozem, np. przez owinięcie gałęzi kocami lub agrowłókniną.
 4. Podlewaj roślinę odpowiednio – po przycięciu drzewka należy je odpowiednio podlewać, aby zapewnić mu odpowiednie nawodnienie i umożliwić szybsze gojenie się ran.
 5. Nie przesadzaj z nawożeniem – po przycięciu drzewka nie należy przesadzać z nawożeniem, ponieważ może to osłabić roślinę.

Aby zabezpieczyć drzewko po przycięciu gałęzi, należy posmarować rany środkiem grzybobójczym lub odstraszającym szkodniki, owinąć je taśmą lub specjalnym plastrem, zabezpieczyć przed mrozem oraz odpowiednio podlewać i nawozić roślinę.

Kiedy nie wolno przycinać drzewek owocowych?

Przycinanie drzewek owocowych jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który pozytywnie wpływa na ich kondycję, plony oraz ukształtowanie korony. Należy jednak pamiętać, że są pewne okresy, w których nie wolno przycinać drzewek owocowych. Oto kiedy należy tego unikać:

 1. Podczas silnych mrozów – przycinanie drzewek owocowych w czasie silnych mrozów może uszkodzić rośliny i osłabić je. Lepiej poczekać na cieplejsze dni.
 2. W czasie intensywnej wegetacji – przycinanie drzewek owocowych w trakcie intensywnej wegetacji może osłabić rośliny i zmniejszyć ich plony. Lepiej wtedy skupić się na innych zabiegach pielęgnacyjnych, takich jak nawożenie czy podlewanie.
 3. Bezpośrednio po dużym deszczu – przycinanie drzewek owocowych bezpośrednio po dużym deszczu może spowodować, że rany po cięciu będą długo goić się lub nawet zgniją. Lepiej poczekać, aż rośliny wyschną.
 4. W przypadku chorób lub szkodników – jeśli drzewka owocowe są zaatakowane przez choroby lub szkodniki, należy zastosować odpowiednie środki zwalczające i dopiero po ich zastosowaniu przystąpić do przycinania. W przeciwnym razie można rozprzestrzenić infekcję lub umożliwić szkodnikom łatwiejszy dostęp do roślin.

Nie wolno przycinać drzewek owocowych w czasie silnych mrozów, intensywnej wegetacji, bezpośrednio po dużym deszczu oraz w przypadku chorób lub szkodników.